/ معاونت اداری مالی / امور مالی

امور مالی

 

  

مدیر امور مالی : کامران جابری

 

حوزه مالی زیر نظر مدیر امور مالی دانشگاه اداره می شود که در واقع مدیر مالی بازوی اجرائی معاونت مالی و اداری دانشگاه می باشد بطوری که کلیه واریزیهای دانشجویان دانشگاه بابت شهریه به صورت ترمی از دانشجویان وصول و در خود دانشگاه هزینه می شود،کلیه خرید های دانشگاه اعم از اقلام سرمایه ای و غیر سرمایه ای و همچنین پرداخت کلیه قراردادهای عمرانی ، قراردادهای پژوهشی ،پرداخت ماهیانه حقوق کارکنان و اعضاء هیئت علمی و همچنین حق التدریس اساتید مدعو پس از جمع آوری اسناد و مدارک مثبته در حوزه مالی پرداخت می گردد و وظیفه اصلی آن نظارت و مدیریت کامل درآمدها و شهریه دانشگاه و همچنین مدیریت مخارج دانشگاه می باشد.

 

امور مالی دانشگاه از قسمت های مختلفی تشکیل شده است ، مدیر مالی ، رئیس حسابداری ، رئیس صندوق رفاه ، مسئول شهریه ، مسئول حقوق و دستمزد ، مسئول اموال .

 

اهم وظایف :

 

· تهیه و تنظیم ترازنامه و ارسال آن به منطقه و سازمان

· عضو کمیسیون معاملات واحد

· عضو کمیته تخفیف واحد

· عضو کمیته صرفه جویی واحد (پیشنهاد می گردد)

 

 

 

 

 

 

 


میزان بازدید: 3718   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 220    ديروز: 362    اين ماه: 582    تاکنون : 1163206