/ معاونت اداری مالی / امین اموال

امین اموال

 

 

 

 شرح وظایف امین اموال :

ـ ثبت مشخصات کامل اموال و دارایی ها در دفتر و سیستم کامپیوتری ( در صورت وجود ) بصورت شماره های سریالی ( پلاک اموال ) و نصب شماره مذکور بر روی دارایی .

ـ بازدی دوره ای از اموال واحد بمنظور اطمینان از نگهداری درست و مناسب از دارایی.

ـ تحویل دارایی به اشخاص و نظارت بر امر تغییر و تحولات دارایی

ـ تهیه فرم اموال به تفکیک محل استقرار دارایی و نصب آن در اتاق ها

ـ گزارش دوره ای اموال موجود و پیشنهاد در مورد اموال مورد نیاز آتی

 

 

 

 

 

 


میزان بازدید: 3646   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 254    ديروز: 362    اين ماه: 616    تاکنون : 1163240